rigorózní práce

Studujete na magisterském studiu? V tom případě budete muset napsat rigorózní práci. Bez toho nedostanete doktorát a nebudete moci získat titul před jménem, např. JUDr., PhDr., ThDr. a další. Ukážeme vám tři základní části této práce, které musíte napsat a jaký mají účel. Ale v první řadě se podíváme na to, o jakou závěrečnou práci se jedná.

Co musí práce obsahovat?

Rigorózní práce prokáže vašim vyučujícím, jestli máte dostatečné odborné znalosti ve svém oboru. Práce musí být zcela originální a nesmí se jednat o přepis diplomové práce. Tuto chybu dělá hodně studentů. Rozsah se pohybuje mezi 80 až 120 normostranami. Každá škola i fakulta ale mají jiné požadavky na strukturu i rozsah práce. Obecně musí práce obsahovat:

  • titulní strana, čerstvé prohlášení, abstrakt,
  • obsah, seznam příloh,
  • úvod, jádro, závěr,
  • seznam literatury, přílohy.

Úvod práce nepodceňujte

Je to paradox, ale úvod a závěr jsou na celé práci nejdůležitější. Většina studentů si přitom myslí, že je to střed textu. Vypracování rigorózní práce bez starostí vám zajistí odborníci a nemusíte se o nic starat. Můžete si také nechat jen trochu poradit nebo udělat korekturu. V úvodu musíte vytvořit pocit, že se čtenář dozví hodně nových informací.

Srdce práce je nejrozsáhlejší částí

Střed práce bude rozhodně největší a musíte zde vyjádřit svůj názor na danou problematiku. Využijte výzkum, hypotézy, analýzu, data i diskuse. Pamatujte si to nejdůležitější. Závěrečná práce musí pracovat s fakty. Nesmíte si nic přibarvovat nebo příliš teoretizovat. Sdělte v práci jasná fakta, svůj názor a v závěru můžete uvést, k čemu jste došli.

Nakonec rozeberte své cíle

Závěr by měl mít 2-3 normostrany. Slouží k popisu metodiky, problematiky a dosažení cílů z úvodu. Nakonec nezapomínejte na strukturu, stylistiku i podobu celé práce. Když zvolíte cartridge Samsung, bude krásně čitelná. Stejně tak nepodceňujte obal, desky a formátování celé práce. Dávejte si pozor na podmínky, které na vás klade vaše vysoká škola.

Zdroj obrázku: fizkes / Shutterstock.com

Přidat komentář

   

Zdraví