pojištění nemovitostí

Jednoduše řečeno, nemáte-li na účtu několik milionů, abyste si mohli dům za své okamžitě opravit, případně postavit nový. V článku se ale na problematiku pojištění nemovitosti podíváme podrobněji, situace totiž není tak jednoduchá. K čemu je pojištění nemovitosti a kdy nemusí dávat smysl?

Co je to vlastně pojištění nemovitosti?

Pojištění nemovitosti je pojistný produkt, který kryje škody na samotné nemovitosti. Jeho předmětem jsou tedy zdi, podlahy, stropy, okna a další pevné součásti stavby.

Vztahuje se i na související pevné stavby, což ocení především majitelé, kteří pojišťují rodinný dům. Pojištění nemovitosti se pak vztahuje i na další stavby na pozemku, jako je garáž, kůlna, bazén, plot, či dokonce skleník.

Musíte se o nich ale samozřejmě zmínit ve chvíli, kdy pojistný produkt zřizujete, aby bylo pojistné nastaveno na skutečnou hodnotu nemovitosti včetně zmíněných vedlejších staveb.

Jaké konkrétní škody pojišťovna v rámci pojištění nemovitosti proplatí, záleží na znění pojistné smlouvy a na parametrech, které si při sjednání produktu s pojišťovnou nastavíte. Nejčastěji se pojištění nemovitosti vztahuje na požáry, vichřice a krupobití, vyplavení vodou (ať už kvůli přívalové vodě, nebo kvůli prasklému potrubí), vloupání, poškození sněhem, vandalismus a další.

Pojištění nemovitosti se naopak obvykle nevztahuje na vybavení. K tomu je nutné sjednat pojištění domácnosti, jehož předmětem bývá nábytek, spotřebiče a další vybavení a doplňky.

Kdy bude pojištění problematické?

Pojištění nemovitosti je často problematické ve chvíli, kdy existuje velká šance, že u vás pojistná událost nastane. Například nemovitosti podél říčních toků, kde často dochází k jejich rozvodnění (tj. domy v záplavových oblastech), pojišťovna často nebude chtít pojistit prostě z toho důvodu, že pro ni půjde s vysokou pravděpodobností o ztrátovou zakázku.

Pojištění proti vandalům a zlodějům zase může být problémové ve chvíli, kdy nemovitost není proti těmto skutečnostem nijak chráněna či je chráněna velmi špatně. Chybí například plot a kvalitní zámek vstupní brány.

Pojišťovna může požadovat provedení určitých opatření, které sníží riziko, případně bude nutné počítat s vyšší spoluúčastí v případě, že pojistná událost nastane.

Kdy nedává smysl pojišťovat nemovitost?

Sjednávat pojištění nemovitosti je nesmyslné především ve chvíli, kdy nejste jejím majitelem. Mnoho nájemníků si přesto chybně sjedná pojištění nemovitosti na byt, který ale není jejich. Je to přitom vždy majitel nemovitosti, kdo by si ji měl pojistit a vyhnout se tak riziku znehodnocení svého majetku bez finanční kompenzace.

Nájemník by si měl potom zřídit pouze pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu.

Přidat komentář

   

Zdraví