voynichův rukopis

Jedná se o tajemnou třísetstránkovou knihu ze středověku, napsanou neznámým písmem na pergamenu. Její obsah zůstává velkou záhadou. Dosud nikdo nedokázal rozšifrovat její znaky a poodhalit tak její smysl a poslání.

Kde se tato kniha vlastně vzala?

Někdy v roce 1912 ji objevil americký znalec a sběratel grafických rukopisů Wilfried Voynich v klášteře u Říma a od mnichů ji koupil.

Autor neznámý

Kniha se skládá ze dvou rukopisů. Autor je dodnes neznámý. V úvahu by mohli připadat alchymisté nebo notorický falzifikátor Edward Kelley, pobývající na dvoře císaře Rudolfa II. Habsburgského v Praze, jehož majetkem se později tento rukopis stal. Rukopis však ve skutečnosti bude ještě daleko starší.

Bádání 

Dnes je ve součástí cenných sbírek univerzity Yale v New Haven v USA.

Badatelé rozdělili její obsah na několik sekcí:

Rostlinná sekce, která obsahuje obrázky záhadných rostlin. Velká část z nich je neznámých. 

Astronomická sekce se zobrazenými zvěrokruhy, avšak ve zcela novém pořadí a částečně jakoby dvojitě. K některým diagramům jsou dopsány názvy měsíců latinkou. A to v románském jazyce, v katalánštině nebo okcitánštině

"Anatomicko-balneologiscká sekce, v níž jsou zobrazeny ženy s kulatými břichy, sedící v jakýchsi "talířích" , které jsou spolu navzájem spojené. Ilustrace často zobrazují  nahé žen, koupající se v podivných útvarech, z nichž některé z nich připomínají tělesné orgány. Proč mají některé z žen mají koruny a jine ne, není z kontextu nijak pochopitelné. 

V kosmologické sekci vystupují kruhovité tvary - rosety. Některé části připomínají mapy. 

ve Farmaceutické sekci se opět objevují části rostlin v pestrých nádobách. Vypadá, že jsou tam i farmaceutické recepty, které ale nelze rozluštit. 

Mezitím jsou použita písmena, slova, věty v nějakém kódu, který nedokázal nikdo rozšifrovat dodnes. Objevují se i domněnky, že si z nás snad někdo udělal blázny a že žádné řešení ani neexistuje.  Nicméně tato záhada tím víc provokuje profesionální kryptografy i laiky, kteří se usilovně snaží pomocí nejmodernějších metod o její rozřešení...Přidat komentář

   

Zdraví