Tajemství babylonské věže

„Pojďte, postavíme si město a budeme v něm bydlet. Postavíme taky věž, která bude tak vysoká, že bude sahat až do nebe. Pak budeme slavní“

Babylonská věž a její tajemství trápí lidstvo už celá tisíciletí. Údajně měla podle biblické knihy Genesis sahat až do nebes, nikdo ale neví přesně jak vysoko. Židovské spisy však odhadují, že mohla měřit kolem 2500 metrů (dnešní nejvyšší budovou světa je Burdž Chalífa v Dubaji, která sahá do výšky 828 metrů). V jiných pramenech se ale dočteme o výšce pouze v řádu stovek, či dokonce jen desítek metrů.

Další záhadou babylonské věže je tvar. Jedni tvrdí, že šlo o spirálovitou stavbu, která byla širší, ale ne vyšší. Druzí jsou přesvědčeni, že to byl tzv. Zikkurat – stupňovitá terasovitá věž.

Biblický příběh či skutečnost

Největší otázkou však stále zůstává, kde bájná babylonská věž stála. Nikdo přesně nedokáže určit, která archeologická lokalita mohla být dávnou babylonskou věží. Většina vědců se však shoduje, že biblický příběh má reálný základ. Možností je hned několik. Jedním z kandidátů na věž je zikkurat Etemenanki vysoký 91 metrů, který bychom v 6. Století př. N. L. Nalezli v Babylonu (dříve jižní Mezopotámie, dnes území Iráku).

Kde stála babylonská věž

Je tu také možnost, že babylonskou věží byl zikkurat v Eridu, prvním sumerském městě. Dalším místem, kde mohla babylonská věž stát, jsou zříceniny Birs Nimrúd v dnešním Iráku. „Babylonská věž skutečně existovala, není to jen mýtus. Prochází evropským a západním uměním, její vyobrazení jsou fantastická,“ říká Jonathan Jones, britský odborník na umění.

Asfalt a cihly v babylonu?

Na kolik lze věřit příběhům o zmatení jazyků, kterým měl Bůh za stavbu pyšné věže potrestat lid? Pokud by tomu tak opravdu bylo, musela by babylonská věž vzniknout alespoň 10 000 let př. N. L. Jenže v Bibli se o její stavbě dočteme: „ Tu si řekli ve spolek: ‚Nuže´ nadělejme cihel a důkladně je vypalme´. Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny (Gen ‚11:3)“ Takový stavební materiál však ukazuje na mnohem modernější dobu. Znamená to, že ve skutečnosti neměla babylonská věž takový význam, jaký je ji dnes přisuzován?

Věž, nebo pyramida?

Vzhledem k tomu, že Babylon nebyl příliš vzdálený od Egyptské říše, je docela možné, že babylonská věž mohla být pyramida. Že by si starověcí stavitelé vzali inspiraci právě zde? V tomto případě by tedy nešlo o zikkurat, ale o stupňovitou pyramidu. Předlohou pro starý zákon byly židovské spisy. A Židé působili v Egyptě jako otroci. Pracovali na stavbách pyramid a dobře znali systém stavby. Je tedy docela dobře možné, že se u svých vykořisťovatelů inspirovali při stavbě mytické babylonské věže.

Přidat komentář

   

Zdraví