Hádky

Hádáte se doma někdy, až nádobí a jiné předměty vzduchem létají? Hulákáte přitom na celý dům pro pobavení sousedů? Třískáte dveřmi a vybíjíte přitom skleněnou výplň? Nebo naopak nastala mezi vámi "tichá domácnost"?


Hádky ve vztahu

Všechno špatně! Bez hádek ale není člověk živ. Správná a užitečná hádka prostě k životu patří.  Ale co je správná a užitečná hádka - abychom ji ve zdraví přežili, neklepla nás vzteky pepka a ani nikoho nepřizabili? Abychom zachovali dekorum a hlavně pokud možno elegantně prosadili svůj názor a nebo aspoň dosáhli rozumného kompromisu nebo řešení. Dosáhnout takového cíle je prostě určitý druh dovednosti a jako skoro všechno se DÁ naučit.

Strategie

Určitá strategie by nám mohla napomoci naučit se hádat se, pročistit dusný vzduch, nenechat se ovládat, dát najevo, co nám vadí a utužit naopak vztah.

1. Nikdy se nehádejte v nevhodný čas!

Taková doba se různí případ od případu, ale obecně platí, že by se neměly kazit hádkami hezké chvíle, kdy třeba rodina sedí společně u jídla.

Lidé by se také neměli hádat, když už jsou stresováni něčím jiným. Někdy je lepší výměnu názorů přesunout třeba na jiný den...
Vystihnout správnou dobu nám napomůže intuice...

2. Naslouchejte pozorně druhému

Hádka, kde se každý snaží prosadit jenom svůj hlas a názor, není vůbec k ničemu a navíc vyvolává zbytečně stres. Jeden kříčí přes druhého, většinou nikdo pořádně ani nenaslouchá a urážek přibývá. Tohle ale vede do slepé uličky, kdy se začnou vyčítat i věci, které s daným problémem nemají nic společného.
Daleko lepší je vyslechnout pozorně toho druhého a tím si zajistit, aby i on potom vyslechl pozorně nás. Zázrak může způsobit i projev pochopení v tom smyslu, že partnerovi projevíme porozumění a některé jeho důvody uznáme a bereme ho vážně. To je velký předpoklad úspěchu pro nás a pro dobré vyřešení situace. Vyvarujte se pokud možno výtek, obvinění a výčitek. Jakmile se partner cítí takto napaden, situace se zostří nesprávným směrem. Určitě je daleko lepší povědět mu, jak se cítíme a co nás mrzí, když on se chová právě takto.

Příklad: Velký rozdíl je, když třeba řekneme: "Jsi strašnej bordelář, ten tvůj svinčík mi už sakra leze krkem, nemůžeš si po sobě uklidit, copak jsem tvá služka nebo co?" Než když to vyslovíme takto:" Venku je tak krásně, už jsem se moc těšila, že si spolu vyjdeme a teď je prvně třeba uklidit. Moc mě to mrzí, když máme teď zbytečně stres..."

3. Hrejte fair play

Nikdy by se neměly "vytahovat" věci, o kterých s určitostí víme, že partnera zraní, že ho to bude bolet a zažene do kouta. Pravidlo zní: nikdy vědomě neurážejte ani nezraňujte partnera. Ztrácíte tak jeho důvěru. Dejte mu vždy šanci k nápravě, ke zlepšení. 

4. Počítejte do deseti.... 

Vždy bychom měli zachovat klid, i když je to někdy tak těžké! Počítejme raději do pověstných deseti, než řekneme něco, co nás bude později mrzet a pak už to nepůjde vzít zpět. Dokonce je lepší debatu přerušit a odejít s vysvětlením, že nyní jsme moc rozrušeni a raději to probereme jindy. 

5. Omluvte se, je-li to třeba!

Určitě není nutné, abychom sami sebe jaksi snižovali a sypali si takzvaně popel na hlavu. Ale pokud uděláme chybu, je dobré ji přiznat a také se umět omluvit. Tohle dělá divy! 

Až se tedy budete hádat, zkuste si vzpomenout na naše rady a možná budete překvapeni s výsledkem v praxi. Nic ale nejde samo od sebe a všechno chce trpělivost. Člověk na sobě musí pracovat, aby dosáhl určitých výsledků a nic není hned a zadarmo

Přidat komentář

   

Zdraví