Velká turistická encyklopedie

V prosinci 2011 vydal Knižní klub 14. a závěrečný svazek edice VELKÁ TURISTICKÁ ENCYKLOPEDIE

Po pěti letech od vydání prvního dílu se uzavřel ojedinělý gigantický projekt o více než 4 600 stranách 

35 000 hesel zahrnuje pestrou nabídku turistických cílů 

Svazků edice VTE bylo dosud prodáno přes 78 000 výtisků


Celkem 14 svazků encyklopedie na více než 4 600 stranách představuje postupně, kraj po kraji, celé území České republiky z pohledu turisty. Na 35 000 hesel zahrnuje pestrou nabídku turistických cílů - města i vesničky s jejich dějinami, architekturou, významnými osobnostmi i společenským životem, stejně jako cenné přírodovědné lokality a krajinné dominanty nebo kulturní, historické a technické památky.
Psané slovo doprovází bohatý obrazový doprovod, zahrnující jak současné fotografie, tak i dokumentárně cenné reprodukce obrazů z 19. století.
V každém dílu jsou v abecedním řazení uvedena ve formě hesel jednotlivá sídla, geomorfologické celky, vodstvo, lokality přírodovědné nebo historické hodnoty, technické památky aj. Pozornost se neupírá pouze na místa všeobecně známá a hojně navštěvovaná, ale přibližuje i ta dosud turisticky neobjevená či opomíjená. Encyklopedie je svého druhu originálním místopisem, seznamujícím u významnějších sídel nejen s počátkem jejich vzniku, ale i jejich vývojem historickým, kulturním a hospodářským. U obcí nad 1 000 obyvatel je předznamenán jejich znak, pokud existuje a byl obcí poskytnut. Hesla rozsáhlejší jsou pro přehlednost členěna na podkapitoly s jednotlivými okruhy informací. U vybraných větších měst jsou připojeny plánky s vyznačením nejvýznamnějších památek. A právě těm je v celém textu věnován značný prostor – detailní přehled zachovaných i zaniklých pokladů sakrální i světské architektury a výtvarného umění činí z encyklopedie zároveň jedinečného průvodce po uměleckých památkách České republiky.
Pro milovníky hradů a hradních zřícenin jsou připojeny schematické půdorysy a stejně jako u zámků, muzeí či skanzenů i otvírací doba. Vodákům je určena kilometráž vybraných řek a informace o vodácky nejpřitažlivějších úsecích. Zájemci přírodovědného zaměření najdou podrobné údaje o památných stromech či příklady rostlin i živočichů vyskytujících se na jednotlivých lokalitách; často jde o organismy vzácné, leckdy se vyskytující právě jen na tomto jediném místě v rámci České republiky.
Různé zajímavosti, které se vážou k jednotlivým heslům – etymologie názvů, medailonky významných rodáků, slavné bitvy, mýty a pověsti, postřehy ze života obyvatel v minulých dobách apod. – jsou podány volnější formou a čtivě osvěžují jinak střídmý encyklopedický ráz publikace. Návěští ve formě rámečku u rozsáhlejších hesel upozorňují na skvosty hodné pozornosti.

Na regionální abecedně řazená hesla navazují hesla speciální, která se věnují fenoménům charakteristickým pro daný kraj (ve Středočeském kraji jsou jimi např. tramping či rekreační oblasti). V samém závěru se dostane na výběr "top" cílů. Vedle objektivních přehledů (největší města, vodní plochy aj.) jde také o žebříčky subjektivní, v nichž se autoři snažili postihnout to hlavní, nejzajímavější a nejcennější. Rozhodující výběr, kam se podívat, však záleží na čtenáři samém. Svým širokým záběrem se tak Velká turistická encyklopedie stává nejen skvělou inspirací na cesty, ale i cenným zdrojem poznatků o České republice vůbec.

Jedinečné kulturně, historicky i přírodně bohaté území České republiky přibližuje Velká turistická encyklopedie ve čtrnácti svazcích:

VTE 1 – Středočeský kraj
VTE 2 – Jihomoravský kraj
VTE 3 – Jihočeský kraj
VTE 4 – Zlínský kraj
VTE 5 – Liberecký kraj
VTE 6 – Moravskoslezský kraj
VTE 7 – Královéhradecký kraj
VTE 8 – Vysočina
VTE 9 – Ústecký kraj
VTE 10 – Olomoucký kraj
VTE 11 – Karlovarský kraj
VTE 12 – Pardubický kraj
VTE 13 – Plzeňský kraj
VTE 14 – Hlavní město Praha
VTE 15 – Slovensko (prémie)

Váz., MOC každého svazku je 699 Kč

Petr David (nar. 1949 v Praze) vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1973-1992 redaktor a šéfredaktor deníku Čs. sport. Autor a spoluautor řady publikací v oblasti cestovního ruchu a turistických průvodců a spolupracovník Čs. rozhlasu a některých časopisů. Po roce 1992 spolumajitel nakladatelství a vydavatelství S & D, spoluautor dvou řad Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku, průvodce Praha - společník cestovatele (Dorling Kindersley), dále publikaci 999 turistických zajímavostí ČR a dalších titulů v rámci této volné edice lexikonů, Velké cestovní knihy I a Velké cestovní knihy II atd.

Vladimír Soukup (nar. 1949 v Letohradě) vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1972 - 1990 redaktor a zástupce šéfredaktora deníku Večerní Praha, v letech 1990 - 1992 redaktor deníku Svobodné slovo. Spoluautor publikace Výlety do okolí Prahy, spolupracovník řady časopisů. Po roce 1992 spolumajitel nakladatelství a vydavatelství S a D, spoluautor dvou řad Průvodců po Čechách, Moravě a Slezsku, průvodce Praha - společník cestovatele (Dorling Kindersley), dále publikací 999 turistických zajímavostí ČR a dalších titulů v rámci této volné edice lexikonů, Velké cestovní knihy I a Velké cestovní knihy II aj.

Velká turistická encyklopedie 1 – Středočeský kraj

První svazek obsahuje 2 542 abecedně řazených hesel, souhrnná hesla Tramping, Železniční doprava, Rekreační oblasti, Hudba a literatura. Je doplněn přehledem chráněných území, naučných stezek a výběrem nejvýznamnějších či nejmalebnějších lokalit v kraji. Věděli jste, že na území Středočeského kraje je více než 600 kostelů, přes 300 hradů, zámků, tvrzí a zřícenin a ke třem stům soch sv. Jana Nepomuckého? Že v Přerově nad Labem je jeden z nejstarších skanzenů v Evropě, kde se za první republiky hrála Prodaná nevěsta pod širým nebem, že Lom u Červených Peček je unikátní a světoznámou paleontologickou lokalitou s nalezištěm 90 milionů let starých lastur nebo že v obci Stará Lysá roste jeden z nejstarších stromů v Čechách - nejméně 500 let stará lípa? To vše a mnohé jiné se dozvíte v prvním svazku Velké turistické encyklopedie - Středočeský kraj.

Velká turistická encyklopedie 2 – Jihomoravský kraj

Druhý svazek obsahuje 1 555 abecedně řazených hesel a 825 fotografií, dále souhrnná hesla Moravské Slovácko, Víno a Vinice, Hudba a literatura, nechybí ani výčet hlavních rekreačních oblastí, přehled velkoplošných chráněných území, naučných stezek a výběr nejvýznamnějších a nejatraktivnějších lokalit v kraji. Víte například, že na území Jihomoravského kraje leží naše největší krasové území Moravský kras s největším počtem zpřístupněných jeskyní? Že lužní lesy při soutoku Dyje a Moravy patří k nejrozsáhlejším v Evropě? Že hrad Pernštejn je jednou z nejmohutnějších goticko-renesačních pevností na kontinentu? Že památka UNESCO, Lednicko-valtický areál, skrývá mj. i nejseverněji položený minaret vůbec? A že v poněkud opomíjené oblasti Bílých Karpat najdeme na rozsáhlých loukách jedny z nejbohatších lokalit orchidejovitých rostlin v Evropě? A jistě si zaslouží pozornost i metropole kraje Brno s naším největším a nejvýznamnějším výstaviště, světoznámým motoristickým Masarykovým okruhem, bývalým "žalářem národů" Špilberkem a dalšími památkami.

Velká turistická encyklopedie 3 – Jihočeský kraj

Třetí svazek, věnovaný Jihočeskému kraji, obsahuje více než 2 300 abecedně řazených hesel, více než 900 fotografií, 19 půdorysů hradů (zřícenin), 24 historických reprodukcí, 11 plánků měst. V závěru publikace jsou kapitoly věnované rybníkům a rybníkářům, husitským tradicím, selskému baroku, chráněným územím, nechybí ani nezbytný výběr "nej" (největší města, největší vodní plochy, nejvýznamnější památná místa, hrady, zámky aj.). Víte, kde byla vyrobena první kostka cukru na světě, jak se jmenuje nejstarší údolní přehrada v Evropě, kde leží nejvýše položený český hrad ? Víte, že Krýzovy jesličky jsou největším mechanickým betlémem na světě? A že Pohořský potok byl nejmenším tokem v Evropě, po kterém se plavilo dříví ve vorech ? To všechno a množství dalších zajímavostí objevíte ve Velké turistické encyklopedii - Jihočeský kraj.

Velká turistická encyklopedie 4 – Zlínský kraj

Čtvrtý svazek obsahuje na 750 abecedně řazených hesel, k nimž se pojí na 650 fotografií, plánky devíti měst, deset půdorysů hradů historické reprodukce. Připojeny jsou speciální kapitoly o věhlasných rodácích a lidových zvycích a obyčejích včetně slovácké speciality Jízdy králů a na závěr přehled špičkových pozoruhodností kraje. Rozlohou ani počtem obyvatel nepatří Zlínský kraj mezi největší, významem a nabídkou turisticky atraktivních míst si však s většími správními celky nezadá. Na jeho území se setkávají tři rázovité oblasti – Valašsko, Slovácko a Haná. I proto je tento region tak rozmanitý, navíc zasazený do půvabné krajiny, zahrnující i dvě velkoplošná chráněná území, Beskydy a Bílé Karpaty. Najdeme tu náš největší skanzen stejně jako řadu architektonických skvostů, například soubor lidových staveb na Pustevnách nebo kroměřížský zámek. Hostýn a Velehrad, poutní místa mimořádné historické a duchovní hodnoty, nemají v rámci České republiky obdoby. Přehlídkou moderní architektury je město Zlín, spojené s firmou Baťa, která ovlivnila nejen celý region, ale prosadila se i ve světě.

Velká turistická encyklopedie 5 – Liberecký kraj

Pátý svazek – Liberecký kraj – obsahuje více než 1 000 abecedně řazených hesel, k nimž se pojí na 900 barevných fotografií a dále plánky měst, půdorysy hradů, historické reprodukce. Připojeny jsou speciální kapitoly o sklářství, horolezectví a lyžování. Závěr tradičně patří přehledu špičkových pozoruhodností kraje. Liberecký kraj je velmi pestrý a turisticky nesmírně atraktivní - vždyť si "bere" kousek Krkonoš, našich nejvyšších hor, Českého ráje, jedné z našich vůbec nejmalebnějších oblastí, na jeho území jsou půvabné Jizerské hory i větší část Lužických hor, stejně jako romantické Podještědí a turisticky stále objevovaný prostor bývalého vojenského újezdu Ralsko. Najdeme tu také množství unikátů – restauraci ve tvaru obřího sudu, obrácené zvony v Rovensku pod Troskami, největší roubenou stavbu v Čechách, nejstarší geologickou rezervaci i nejstarší zoologickou zahradu u nás. Na světě stojí šest mamutích lyžařských skokanských můstků – a jeden z nich je v Harrachově. Celý svět obdivuje dvě neopakovatelné siluety – Ještěd se stavbou ve tvaru rotačního hyperboloidu a zříceninu hradu Trosky.

Velká turistická encyklopedie 6 – Moravskoslezský kraj

Šestý svazek – Moravskoslezský kraj – obsahuje přes 900 abecedně řazených hesel, více než 800 fotografií, devět půdorysů hradů (zřícenin), několik historických reprodukcí, jedenáct plánků měst, dále kapitoly věnované některým fenoménům kraje (bludné balvany, dřevěné kostely, těžba uhlí, větrné mlýny). Tradičně jsou zařazena i souhrnná hesla věnovaná hudbě, literatuře, výtvarnému umění a filmu, chráněným územím, naučným stezkám a hlavním rekreačním oblastem. Nechybí ani tradiční výběr "top" (největší města, vodní plochy, nejatraktivnější a nejvýznamnější lokality). Víte, kde se skrývá největší papírový drak, kde je naše nejstarší muzeum nebo kde je největší vyřezávaný betlém v Evropě? Víte, že Praděd je nejen nejvyšší horou na Moravě, ale vrchol věže je absolutně nejvyšším pevným bodem v ČR? Že na Landeku pravěcí lovci poprvé na světě využívali uhlí? Že Bukovec je nejvýchodnější obcí České republiky? Moravskoslezský kraj nabízí i spoustu dalších unikátů, zajímavostí a přírodních krás.

Velká turistická encyklopedie 7 – Královéhradecký kraj

Sedmý svazek – Královéhradecký kraj – obsahuje 1 400 abecedně řazených hesel, více než 900 fotografií, 74 znaků obcí, devět půdorysů hradů (zřícenin), 30 historických reprodukcí, osm plánků měst. V závěru publikace je připojena speciální kapitola o zimních sportech v Krkonoších a pro rychlejší orientaci a výběr jsou představena osvědčená „top“ – například největší města, vodní plochy, nejvýznamnější památná místa, nejkrásnější hrady a zámky. Chcete se dozvědět, jak to bylo s objevením Rukopisu královédvorského, jak se odvíjela rozhodující bitva prusko-rakouské války, kde leží naše nejkrásnější přehrada, kde byl vyhlášen v Čechách první národní park, který je nejvyšší vodopád, kde pramení Labe a kdo u nás pořádal první dostihy? Víte, že na území Královéhradeckého kraje leží nejvyšší hora v Čechách, největší skalní města, nejznámější betlém, množství zachovalých hradů, pečlivě udržované zámky, mimořádně hodnotné a malebné soubory lidové architektury? Encyklopedie přináší nejen odpovědi na tyto otázky, ale nabízí i stovky důvodů, proč se na severovýchod a východ Čech vydat.

Velká turistická encyklopedie 8 – Vysočina

Osmý svazek – kraj Vysočina – obsahuje zhruba 1 600 abecedně řazených hesel, 1 000 barevných fotografií, znaky obcí, půdorysy hradů a zřícenin, historické reprodukce a plánky velkých měst s vyznačením pamětihodností. Speciální kapitoly se věnují kulturnímu odkazu kraje a lyžování na Novoměstsku, popsány jsou rekreační oblasti, chráněná přírodní území, naučné stezky a tradiční „top“ – největší města, vodní plochy, nejvýznamnější hrady, zámky, zříceniny, české unikáty aj. Kraj Vysočina, ležící po obou stranách historické česko-moravské hranice, nabízí mimořádné přírodní bohatství i množství kulturních památek, z nichž tři jsou na seznamu UNESCO – renesanční Telč, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíčí. To ale není vše. V Jaroměřicích nad Rokytnou stojí jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě, podél Jihlavy a Oslavy vystupují přízračné zříceniny, pravým skvostem je krajské město Jihlava. Encyklopedie přiblíží místa spojená s působením Jaroslava Haška, Karla Havlíčka Borovského i se smrtí Jana Žižky, zastaví se v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově a nevážně připomene, že Hliník se odstěhoval do Humpolce. To vše spolu s nádhernou lidovou architekturu činí rázovitou Vysočinu jedinečným turistickým zážitkem. .

Velká turistická encyklopedie 9 – Ústecký kraj

Devátý svazek – Ústecký kraj – obsahuje zhruba 1 650 abecedně řazených hesel, 1 050 barevných fotografií, 18 plánků měst s vyznačením pamětihodností, 23 půdorysů hradů a zřícenin, přes 30 historických reprodukcí, znaky obcí aj. Speciální kapitoly v závěru publikace se věnují těžbě hnědého uhlí a rekultivaci, tradici pěstování chmele, kulturnímu odkazu kraje, hlavním rekreačním oblastem, velkoplošným chráněným územím přírody, naučným stezkám, nechybí ani tradiční „top“ – největší města, vodní plochy, nejvýznamnější hrady, zámky, zříceniny, církevní památky, stavby lidové architektury, české unikáty aj. Ústecký kraj, položený v nejsevernější části republiky při hranicích s Německem, to není jen tradiční oblast průmyslu a těžby nerostných surovin, ale i nádherná, člověkem jen málo narušená příroda; k nejcennějším chráněným územím patří Národní park České Švýcarsko a Chráněná krajinná oblast České středohoří. K největším pozoruhodnostem patří například známá Pravčická brána, největší přirozená skalní brána v Evropě, nebo Kounovské kamenné řady, jedna z největších záhad naší archeologie, Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, naše vůbec nejrozsáhlejší zoo, památná hora Říp. O atraktivnosti kraje svědčí slova německého cestovatele a přírodovědce Alexandra Humboldta, který označil výhled z Milešovky za třetí nejkrásnější na světě.

Velká turistická encyklopedie 10 – Olomoucký kraj

Desátý svazek– Olomoucký kraj – obsahuje zhruba 1 100 abecedně řazených hesel, které doplňuje téměř 800 barevných fotografií, dále znaky obcí, půdorysy hradů a zřícenin, historické reprodukce i plánky větších měst s vyznačením hlavních pamětihodností. Speciální kapitoly v závěru knihy pojednávají o zvláštnostech a tradičních zvyklostech regionu Haná a o historii neblaze proslulých čarodějnických procesů na Šumpersku, věnují se i kulturnímu odkazu kraje, hlavním rekreačním oblastem, velkoplošným chráněným územím přírody, naučným stezkám, nechybí tradiční přehled hlavních „top“ pozoruhodností, jako jsou největší města, vodní plochy, nejvýznamnější hrady, zámky, zříceniny, církevní památky, stavby lidové architektury nebo české unikáty. Olomoucký kraj je zvláštní již svou polohou: začíná u hranic s Polskem a jako dlouhý klín pokračuje až do nitra Moravy. Vydáme-li se po něm od severu k jihu, půjdeme prakticky stále z kopce; z nadmořských výšek kolem 1 400 m v Hrubém Jeseníku postupně sestoupíme přes vrchoviny a pahorkatiny až rovin Hormomoravského úvalu – do žírné Hané, obilnice republiky, od romantiky Rychlebských hor a zatopených lomů na Žulovsku až k rozsáhlým lužním lesům se slepými rameny řeky Moravy v Litovelském Pomoraví. I tady najdeme řadu zvláštností a unikátů: nejrozsáhlejší hrad na Moravě Helfštýn, jednu z nejstarších nepřetržitě činných papíren v Evropě ve Velkých Losinách, paleolitickou lokalitu světového významu – stanici lovců mamutů v Předmostí u Přerova, naši největší přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně či muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích. A víte, že Hranická propast je s dosud zjištěnou hloubkou 289,5 m nejhlubší propastí ve střední Evropě? Že sloup Nejsv. Trojice v Olomouci, památka UNESCO, je nejvyšší u nás? Že na zámku Bouzov se natáčel největší počet pohádek? Že Lázně Jeseník byly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě? Nebo že v Prostějově na náměstí vystavují v čase Vánoc neobvyklý betlém s 18 figurami v nadživotní velikosti? To a ještě mnohem víc vám nabízí Olomoucký kraj.

Velká turistická encyklopedie 11 – Karlovarský kraj

Jedenáctý svazek – Karlovarský kraj – obsahuje více než 800 abecedně řazených hesel, téměř 700 barevných fotografií, šest plánků měst s vyznačením pamětihodností, 12 půdorysů hradů a zřícenin, přes 20 historických reprodukcí a zhruba 40 znaků obcí. Speciální kapitoly jsou věnovány Chebsku a Ašsku, chebské lidové architektuře, lázeňství a hornictví, kulturnímu odkazu kraje, rekreačním oblastem, velkoplošným chráněným územím a naučným stezkám. Karlovarský kraj patří rozlohou i počtem obyvatel k nejmenším u nás. To mu však v žádném případě neubírá na zajímavosti. Proslulý je především zdejší lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně, ale i historické město Cheb, spojené s tragickým koncem vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Nikde jinde u nás nenajdeme tolik románských hradů, půvabné hrázděné architektury či stínem smrti obestřených smírčích křížů, unikátem jsou tajuplné bahenní sopky – mofety. Karlovarsko, to jsou i Krušné hory s nejvyšším vrcholem Klínovcem a známými středisky sjezdového i běžeckého lyžování, také staletá tradice výroby kvalitního skla i porcelánu a v neposlední řadě starobylé hrady, zámky a kláštery, z nichž Loket, Cheb, Bečov nad Teplou, Kynžvart a Teplá patří k nejhezčím u nás. Kraj se postupně probouzí ze stavu klinické smrti, do něhož se po odsunu Němců, zřízení hraničního pásma a vojenských újezdů po 2. světové válce dostal, a opět roste do původní krásy.

Velká turistická encyklopedie 12 – Pardubický kraj

Dvanáctý svazek– Pardubický kraj – obsahuje téměř 1 100 abecedně řazených hesel, 860 barevných fotografií, 10 plánků měst s vyznačením pamětihodností, 24 půdorysů hradů a zřícenin, 30 historických reprodukcí, znaky obcí aj. Speciální kapitoly se věnují unikátní rybniční soustavě na Pardubicku, Králické pevnostní oblasti, kulturnímu odkazu kraje, hlavním rekreačním oblastem, velkoplošným chráněným územím přírody, naučným stezkám, v závěru knihy jsou shrnuty špičkové turistické cíle. Pardubický kraj zahrnuje východní Čechy a západní část historického území Moravy. Rozlohou patří k menším, je však členitý, s pestrým krajinným reliéfem. Na jeho území se nachází naše třetí nejvyšší pohoří Králický Sněžník, zasahují sem Orlické hory a Českomoravská vrchovina, v centrální části jsou naopak rozlehlé nížiny při toku Labe a Orlice. Turisticky vděčným územím je CHKO Železné hory, stále větší počet návštěvníků objevuje krásy skalního města zvaného Maštale, půvab lidové architektury ve skanzenu Vysočina, vznešenost koní v hřebčínech Kladruby nad Labem a Slatiňany či romantiku úzkokolejné železničky v Mladějově. Pardubicko – to jsou i historická města Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto či Polička, ale i hrady a zámky, jako Kunětická Hora, Svojanov, Nové Hrady, Litomyšl, Litice či Slatiňany. Zvláštností jsou pevnosti z 30. let 20. století na Králicku, z nichž deset je přístupných veřejnosti.

Velká turistická encyklopedie 13 – Plzeňský kraj

Třináctý svazek Velké turistické encyklopedie – Plzeňský kraj – obsahuje zhruba 2 000 abecedně řazených hesel, 1 000 barevných fotografií, osm plánků měst s vyznačením pamětihodností, 25 půdorysů hradů a zřícenin, 20 historických reprodukcí, znaky měst a obcí. Speciální kapitoly se věnují tradici piva v Plzni, rázovitému Chodsku, kulturnímu odkazu kraje, hlavním rekreačním oblastem, velkoplošným chráněným územím, naučným stezkám, v závěru publikace je přehled špičkových cílů. Plzeňský kraj, pokrývající velkou část západních Čech, na jedné straně proslul těžbou nerostných surovin a průmyslem, na druhé straně nabízí množství pamětihodností a přírodních krás – zahrnuje velkou část Šumavy, protékají jím řeky a potoky jako Berounka, Mže, Střela, Kosí a Úterský potok či divoká Vydra. Encyklopedie představuje nádherná historická města Klatovy, Tachov, Domažlice či Stříbro, v Plzni upozorní na řadu unikátů (nejvyšší kostelní věž v Čechách, největší pivnice, třetí největší synagoga na světě). Na území Plzeňského kraje je naše největší i nejmladší jezero, nejrozsáhlejší hradní zřícenina i nejmenší město ve střední Evropě, druhá největší jízdárna v Evropě a také naše nejvýše položené sídlo. S encyklopedií navštívíte mimořádně hodnotný památkový areál ve Starém Plzenci s rotundou sv. Petra a Pavla a seznámíte se dalšími stovkami míst – každé stojí za návštěvu.

Velká turistická encyklopedie 14 – Hlavní město Praha

Čtrnáctý svazek– Hlavní město Praha – obsahuje na 400 abecedně řazených hesel, více než 1 000 barevných fotografií, 25 historických reprodukcí a přes 35 znaků. Speciální kapitoly v závěru publikace se podrobně věnují dopravě, počátkům sportu, zábavám Pražanů, domovním znamením a významným osobnostem. Výběr toho nejlepšího z Prahy obsahuje oproti předchozím svazkům i některé další fenomény, které jsou pro Prahu typické, např. paláce. Praha je největším turistickým magnetem České republiky, místem, které obdivují návštěvníci z celého světa. Prvořadý je především unikátní soubor pamětihodností, zahrnující všechna hlavní slohová období. Nezapomenutelné jsou pohledy na Karlův most, Pražský hrad (patrně největší hradní areál na světě), procházky ulicemi Malé Strany či Starého Města. Vnímavému návštěvníkovi však Praha nabízí daleko víc – půvabné příklady lidové architektury, kouzlo parků a zahrad, romantické přírodní lokality. To vše představuje závěrečný Velké turistické encyklopedie, věnovaný hlavnímu městu České republiky.

Velká turistická encyklopedie 15 – Slovensko

Poslední svazek Velké turistické encyklopedie, který navazuje na čtrnáct dílů věnovaných jednotlivým krajům České republiky včetně Prahy, Vás zavede na Slovensko. Encyklopedie přibližuje zemi, která s Českou republikou sdílela po dlouhá desetiletí společné osudy a která se hlavně pro české turisty nikdy nestala „zahraničím“. Volba patnáctého svazku, který je zároveň prémií pro ty nejvěrnější sběratele celé edice, byla z tohoto hlediska jednoznačná. Díl věnovaný Slovensku obsahuje na 1 600 abecedně řazených hesel, 800 barevných fotografií, osm plánků měst s vyznačením pamětihodností, historické reprodukce a znaky některých měst a obcí. V závěru jsou připojeny přehledové kapitoly, zahrnující historické i současné správní členění Slovenska, seznam památek světového dědictví UNESCO, národní parky a chráněné oblasti, nejatraktivnější lokality a slovenské unikáty. Slovensko je mimořádně vděčným turistickým cílem s množstvím jedinečných památek a nádhernou přírodou. Dokonce má své velehory – Vysoké Tatry jsou tradičním turistickým, horolezeckým a lyžařským rájem. Encyklopedie ale nabízí praktické informace i pro putování po dalších úchvatných místech – Západních Tatrách, Malé a Veľké Fatře s romantickými dlouhými dolinami, Slovenském ráji s divokými roklemi, průchozími po „nebeských“ žebřících, Malých a Bílých Karpatech, Slovenském rudohoří, Pieninách, ale i po odlehlých horských celcích východního Slovenska. V historických oblastech Vás nadchne lidová architektura i folklorní tradice. Navštívíte proslulé lázně, poznáte staré hrady, zámky, i romantické zříceniny – od Lietavy až třeba po Strečno. Obdivovat budete proměnlivou tvář měst, lidové dřevěné kostelíky stejně jako vznosné chrámy s bohatými interiéry. Patrně se zamilujete – a budete se často vracet.

Přidat komentář

   

Zdraví